top banner
Jump to top

Gaelic Books

UndefinedMairi Mhor Nan Oran: Taghadh de a h-Orain (£11.50)
Dòmhnall Eachann Meek
CLGA, 1998
Paperback, ISBN: 0707307678
Comments:
UndefinedSpàgan agus an Dealbh (£5.00)
Acair, 2009
Stapled, ISBN: 9780861523221
Comments:
UndefinedCross Over into Gaelic with Maggie Midge and My Difficult Life (£6.50)
Rab McPhee
Lexus Ltd., 2012
Paperback, ISBN: 1904737218
Comments: Mixed Gaelic and English.
UndefinedFeur Buidhe an t-Samhraidh (£7.50)
Tim Armstrong
Lasag, 2014
Paperback, ISBN: 9781908737946
Comments:

Eadar Fealla-Dha is Glaschu (£3.00)
Iain Mac a' Ghobhainn
Roinn nan Cànan Ceilteach, Oilthigh Ghlaschu, 1974
Paperback, ISBN: 0903204053
Comments:

Aodach (£2.99)
Catherine Anholt
Acair, 2007
Hardback, ISBN: 9780861522149
Comments:

A' Bhàrdachd Ghàidhlig (£15.00)
Iain Mac A' Ghobhainn
Acair, 2013
Paperback, ISBN: 9780861523139
Comments:

Dathan (£2.99)
Catherine Anholt
Acair, 2007
Hardback, ISBN: 9780861522149
Comments:

Little Red Riding Hood agus An Dorus Iarainn (£2.00)
Iain Mac A'Ghobhainn
Gairm, 1977
Stapled, ISBN: 901771562
Comments:

Faclan (£2.99)
Catherine Anholt
Acair, 2007
Hardback, ISBN: 9780861522149
Comments:

Tormod 's na Dolaichean agus Mairi 's an t-Each Fiodh (£2.00)
Iain Mac A'Ghobhainn
Gairm, 1977
Stapled, ISBN: 901771562
Comments:

Teach Yourself: Speak Gaelic with Confidence (£24.99)
Boyd Robertson and Gordon Wells
CD, ISBN: 9781444103311
Comments: Audio only. 3 CD.

Na Speucairean Dubha (£4.95)
Iain Mac A'Ghobhainn
Gairm, 1989
Stapled, ISBN: 901771562
Comments:

Teach Yourself: Complete Gaelic (£17.50)
Iain Taylor and Boyd Robertson
Paperback, ISBN: 9781444105919
Comments:

Na Guthan (£6.00)
Iain Mac A'Ghobhainn
Gairm, 1991
Paperback, ISBN: 1871901138
Comments:

Speaking Our Language Series 1 - Part 2 (£7.50)
Cànan,
Paperback, ISBN: 1897873018
Comments: Covers TV programmes 10 - 18.

Beatha Ùr (£8.99)
Niall O'Gallagher
Clàr, 2013
Paperback, ISBN: 9781900901734
Comments:

Spàgan agus an Dealbh (£5.00)
Acair, 2009
Stapled, ISBN: 9780861523221
Comments:

An t-Eilean Dubh: Na Dàna-Thursan aig Tintin (£7.99)
Hergé
Taigh na Teud, 2013
Paperback, ISBN: 9781906804978
Comments:

Cross Over into Gaelic with Maggie Midge and My Difficult Life (£6.50)
Rab McPhee
Lexus Ltd., 2012
Paperback, ISBN: 1904737218
Comments: Mixed Gaelic and English.

Speaking Our Language DVD (£20.00)
DVD
Comments: Series 1 - 4. Each DVD is £20.

Cross Over into Gaelic and Meet Maggie Midge and Pals (£6.50)
Rab McPhee
Lexus Ltd., 2011
Paperback, ISBN: 190473720X
Comments: Mixed Gaelic and English.

Tè Bheag A'Ghruffalo (£5.99)
Julia Donaldson (Tormod Caimbeul)
Acair, 2008
Paperback, ISBN: 0861523954
Comments:

Cross Over into Gaelic and Meet Maggie Midge and the Island of Midgeorka (£6.50)
Rab McPhee
Lexus Ltd., 2013
Paperback, ISBN: 1904737234
Comments: Mixed Gaelic and English.

Cothrom Ionnsachaidh: A Chance To Learn (£11.95)
Ronald Black
Ronald Black, 2006
Paperback, ISBN: 0906981336
Comments:

Air Cuan Dubh Drilseach (£9.50)
Tim Armstrong
Clàr, 2013
Paperback, ISBN: 9781900901741
Comments:

The Gaelic-English Dictionary (£50.00)
Colin Mark
Routledge, 2004
Paperback, ISBN: 0415297613
Comments:

Feur Buidhe an t-Samhraidh (£7.50)
Tim Armstrong
Lasag, 2014
Paperback, ISBN: 9781908737946
Comments:

An Gruffalo (DVD) (£9.50)
DVD
Comments: In Gaelic. 25 minutes playing time.

Sgeulachdan Eagalach Feagalach (£8.00)
Catrìona Lexy Chaimbeul
Acair, 2008
Paperback
Comments:

Cothrom Ionnsachaidh: A Chance To Learn (6 CDs) (£17.50)
Ronald Black
Scotsway Audio, 2007
CD
Comments: 6 CDs with lessons 1-18 .

Speaking Our Language - Tutor Pack Series 1 (£25.00)
Catrìona Chaimbeul
Cànan, 1995
Spiral Bound
Comments: Approx. 75 punched pages for ring binder (not supplied)

Maisy Luch a' Dèanamh Aran-Cridhe (£6.99)
Lucy Cousins
Acair, 2001
Hardback, ISBN: 0861527704
Comments:

Speaking Our Language - Tutor Pack Series 2 (£25.00)
Catrìona Chaimbeul
Cànan, 1996
Spiral Bound
Comments: Approx. 75 punched pages for ring binder (not supplied)

Maisy Luch le Aodach Brèige (£6.99)
Lucy Cousins
Acair, 2001
Hardback, ISBN: 0861527658
Comments:

Slogans Galore (£4.50)
George McLennan
Argyll Publishing, 2010
Paperback, ISBN: 9781906134488
Comments:

Maisy Luch a' Dol a Chadal (£6.99)
Lucy Cousins
Acair, 2001
Hardback, ISBN: 0861527755
Comments:

Blas na Gàidhlig: The Practical Guide to Gaelic Pronunciation (£33.00)
Michael Bauer
Akerbeltz, 2011
Paperback, ISBN: 9781907165009
Comments:

Sgeulachd Cailleach nan Gràineag (£5.99)
Beatrix Potter (Catriona Mhoireach)
Grace Note Publications, 2011
Hardback, ISBN: 9781907676079
Comments:

Abair! (£5.50)
R.W. Renton & J.A. MacDonald (eds.)
Clò Raghnaill, 2009
Paperback, ISBN: 9780955136207
Comments: Small pocket Gaelic- English dictionary.

Sgeulachd Tunnag-Lòin (£5.99)
Beatrix Potter (Catriona Mhoireach)
Grace Note Publications, 2009
Hardback, ISBN: 9780955232671
Comments:

Nigheanan Mòra (£7.50)
Catrìona Lexy Chaimbeul
Sandstone Press, 2014
Paperback, ISBN: 9781908737960
Comments:

Sgeulachd Thòmais Piseag (£5.99)
Beatrix Potter (Catriona Mhoireach)
Grace Note Publications, 2011
Hardback, ISBN: 9781907676086
Comments:

Gnothach Annasach an Dr Jekyll is Mhgr Hyde (£6.50)
Robert Louis Stevenson
Waverely Books, 2008
Paperback, ISBN: 9781902407586
Comments:

Sgeulachd Pheadair Rabaid (£5.99)
Beatrix Potter (Catriona Mhoireach)
Grace Note Publications, 2008
Hardback, ISBN: 9780955232633
Comments:

Asterix ann an Dùthaich nan Cruithneach (£7.50)
Jean-Yves Ferri
Dalenalba, 2013
Paperback, ISBN: 9781906587369
Comments:

Cho Mòr 's a tha Mo Ghaol Ort (£4.99)
Sam McBratney
Acair, 2011
Hardback, ISBN: 9780861523580
Comments:

Gaelic Gospel: Beatha Iosa Chriosd (£10.00)
Tony Dilworth
Saint Andrews Press, 2013
Paperback, ISBN: 9780715209394
Comments:

An Naidheachd Bhon Taigh (£8.95)
Tormod Caimbeul
Cànan, 1994
Paperback, ISBN: 1897873042
Comments:

A Gaelic Alphabet (£8.50)
George McLennan
Argyll Publishing, 2009
Paperback, ISBN: 9781906134334
Comments:

Seachd Sgeulachdan às Inbhir Nis (£4.50)
Ruairidh MacIlleathain
Clàr, 1998
Paperback, ISBN: 190090103x
Comments:

Everyday Gaelic (£7.99)
Morag MacNeill
Birlinn, 2007
Paperback, ISBN: 9781841583402
Comments: No CD with this version.

Mairi Mhor Nan Oran: Taghadh de a h-Orain (£11.50)
Dòmhnall Eachann Meek
CLGA, 1998
Paperback, ISBN: 0707307678
Comments:

Spàgan air Chuairt A-Muigh (£5.00)
Acair, 2009
Stapled, ISBN: 9780861523528
Comments:

Gaelic Verbs Systemised and Simplified (£14.99)
Colin Mark
Steve Savage, 2013
Paperback, ISBN: 9781904246138
Comments:

An Deagh Sgeul aig Marcus (£0.30)
National Bible Society of Scotland, 1980
Paperback
Comments:

Teach Yourself Complete Gaelic (£40.00)
Teach Yourself,
Paperback, ISBN: 9781444102369
Comments: Book plus 2 audio Cds.

Taghadh de Sgeulachdan Inspeactair Rebus (£9.50)
Ian Rankin
Grace Note Publications, 2014
Paperback, ISBN: 9781907676529
Comments:

Faclair Gaidhlig agus Beurla le dealbhan (£45.00)
Edward Dwelly
Akerbeltz, 2011
Hardback, ISBN: 9781907165023
Comments:

Cothrom Ionnsachaidh: A Chance To Learn (MP3 format) (£9.50)
Ronald Black
Scotsway Audio, 2007
CD
Comments: 1 CD with pronunciation for lessons 1-18 in MP3 format.

Aibisidh (£9.99)
Angus Peter Campbell
Paperback, ISBN: 9781846971990
Comments:

Eachdraidh le Cairdeas is Cridhe (£20.00)
Acair, 2020
Hardback, ISBN: 9781789070484
Comments:

Eilean Fraoich: Lewis Gaelic Songs and Melodies (£10.00)
Acair, 1998
Spiral Bound, ISBN: 0861521692
Comments:

Bàrdachd Raibert Burns ann an Gàidhlig (£15.00)
Akerbeltz, 2016
Hardback, ISBN: 9781907165146
Comments: